Θα πρέπει οπωσδήποτε να εισάγετε:
  • τον αριθμό τηλεφώνου σας (πρέπει να περιέχει και τον κωδικό χώρας - πχ. για Ελληνικούς αριθμούς εισάγετε 306912345678)
  • την ημερομηνία που παραλάβατε το SMS στο κινητό σας

Προεραιτικά, μπορείτε να εισάγετε και τον αποστολέα που φαίνεται στο μήνυμα που παραλάβατε.
Το σύστημα θα κάνει ανεύρεση βάσει αυτών των στοιχείων και αν βρεθεί κάποια εγγραφή, θα ενημερωθείτε ανάλογα.
Επίσης, θα ειδοποιηθεί και ο αποστολέας, ώστε να σας διαγράψει από τη λίστα του.